WebSeo
พิซซ่า Regina Costanza...
WebSeo
2019-05-28 15:47:16
WebSeo logo

บล็อก

Pizza Regina Costanza

เห็ด Porcini พิเศษ

พิซซ่า Regina Costanza เป็นหนึ่งในพิซซ่าพิเศษของเราที่ตรงตามความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้าของเรามากขึ้นและตอบสนองต่อเพดานปากได้มากขึ้น
นี่คือความพิเศษของเราด้วยรสชาติที่ละเอียดอ่อนที่ผสมผสานกับความนุ่มนวลของควายและรสชาติที่เข้มข้นของเห็ดพอร์ชินีแห้ง ... คืนความชุ่มชื้นด้วยครีมที่ละเอียดอ่อนมาก .
เรากำลังรอคุณอยู่ที่ Normanno Refuge เพื่อลองใน บริษัท เบียร์ฝีมือของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง