Pizzeria Norman Refuge Fixed Menu.

 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.
 Pizzeria Norman Refuge FIXED MENU.

Zhrnutie

Čakáme na vás v Monreale ...
PEVNÉ MENU.
1 HOT APPETIZER + STUFFED FOCACCIA
1 PIZZA VAŠEJ VOLBY MEDZI 50 DRUHMI PIZZA
1 VOĽBA NÁPOJA ALKOHOLICKÝCH ALEBO ANALCOLICKÝCH
1 DESSERT CHOICE.
ALL IN SOLO € 12,50 Vrátane !!!
PIZZA S PRÍRODNÝM SNÍMKOM VARENÉ S DREVOM! !!
X book call na číslo 334 3054289
091 6405050.