இம்மாகுலேட் கருப்பொருளின் பட்டி

 இம்மாகுலேட் கருப்பொருளின் பட்டி

சுருக்கமாக

- ஹாட் பானேடிசர் (சிப்ஸ், ஆரான்சினிட், க்ரூடான்ஸ், ஃப்ரைட்டர்ஸ் மற்றும் க்ரோவெட்டேஸ்)
- சர்க்கஸான muffins (மண்ணீரல், ரோகோட்டா, போர்டெட்டா, பல்வேறு குளிர் வெட்டுக்கள், ரஷ்ய சாலட் முதலியவை)
வகைகள், கிளாசிக் அல்லது சிறப்பு
- 33 மது அல்லது அல்லாத மது (கொக்க கோலா, ஃபண்டா, ஸ்பிரிட், பீர், 50 கிராம் தண்ணீர்)
- பாதாம் parfait அல்லது காபி, கசப்பான அல்லது limoncello 1 மென்மையான பானம்.