เมนูของปฏิสนธินิรมล

 เมนูของปฏิสนธินิรมล

ในรายงานสรุป

- อาหารเรียกน้ำย่อยร้อนแรง (ชิปอารันนิเน็ตต์ครูตองต์ฟริตเตอร์และครอคเกตต์)
- มัฟฟินซาราเซ็นยัดไส้ (ม้ามโตริคอตต้าพอชเชตตัดเย็นต่างๆสลัดรัสเซีย ฯลฯ )
- พิซซ่า ประเภทคลาสสิกหรือพิเศษ
- น้ำอัดลม 33 แก้วหรือแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ 1 ขวด (โคคา - โคล่า, แฟนต้า, สไปรท์, เบียร์, น้ำ 50 cl)
- อัลมอนด์พาร์เฟต์หรือกาแฟ, ขมหรือลิมอนเชลโล่