Rabatter Med Diamond Card Eller Prima Fila

 Rabatter med Diamond Card eller Prima Fila

I oppsummering

Vi påminner våre hyggelige kunder om at det på vårt anlegg er mulig å bruke 30% rabatt hvis du har Diamond-kortet eller Prima Fila-kortet.

For å få 30% rabatt i pizzeria-sektoren er det tilstrekkelig å spise minst 1 pizza og 1 brus hver ... mer ja, mindre nei.
For dette formål er det nødvendig å kommunisere på tidspunktet for bestillingen å ønske å benytte seg av denne rabatten, og det er nødvendig å vise rabattkortet før kvittering utstedes.