Rabatter Med Diamond Card Eller Prima Fila

 Rabatter med Diamond Card eller Prima Fila

I sammanfattning

Vi påminner våra vänliga kunder om att det är möjligt att använda 30% rabatt om du har Diamond-kortet eller Prima Fila-kortet.

För att få 30% rabatt i pizzeria sektorn är det tillräckligt att konsumera minst 1 pizza och 1 läsk varje ... mer ja, mindre nej.
För detta ändamål är det nödvändigt att meddela vid tidpunkten för orderet att vill utnyttja denna rabatt och det är nödvändigt att visa rabattkortet innan kvittot utfärdas.