ส่วนลดด้วย Diamond Card หรือ Prima Fila

 ส่วนลดด้วย Diamond Card หรือ Prima Fila

ในรายงานสรุป

เราเตือนลูกค้าที่ใจดีของเราว่าที่โรงงานของเรามีความเป็นไปได้ที่จะใช้ส่วนลด 30% หากคุณมีบัตร Diamond หรือบัตร Prima Fila

เพื่อรับส่วนลด 30% สำหรับร้านพิซซาเรียมันก็เพียงพอแล้วที่จะบริโภคพิซซ่าอย่างน้อย 1 พิซซ่าและน้ำอัดลม 1 ขวดต่อ ...
เพื่อจุดประสงค์นี้จำเป็นต้องสื่อสารในเวลาที่คำสั่งซื้อต้องการใช้ประโยชน์จากส่วนลดนี้และจำเป็นต้องแสดงบัตรส่วนลดก่อนที่จะออกใบเสร็จ