Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้

Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้
Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้
Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้
Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้
Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้
Scontissimo !!! 50% วันอังคารนี้

ในรายงานสรุป

ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอสุดพิเศษนี้ที่ Normanno Refuge ... เฉพาะวันนี้วันอังคารที่ 2 เมษายนจะได้รับส่วนลด 50% เมื่อทานอาหารทานเล่นอย่างน้อย 1 จาน 1pizza 1bibita หรือของหวาน
สำรองที่นั่งเท่านั้นโทร 0916405050