บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50

 บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50
 บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50
 บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50
 บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50
 บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50
 บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า€ 12.50

ในรายงานสรุป

ที่ Rifugio Normanno มีชุดเมนูอย่างน้อย 4 ชุดที่โต๊ะเรามอบคูปองส่วนลดมูลค่า€ 12.50 เท่ากับเมนูคงที่เพื่อใช้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์
โทร 3343054289