Mag-Alis Ng Pizza.

 Mag-alis ng pizza.

Sa buod

Mag-alis ng pizza.
Sa lahat ng mga mamimili na bumili ng mga patalang dadalhin mula Martes hanggang Biyernes sa aming pasilidad, magbibigay kami ng isang bote ng Coca-Cola at isang mangkok ng chips na nagkakahalaga ng € 5.00 sa pinakamababang singil na € 20 , 00. Ang alok ay hindi wasto tuwing Sabado at Linggo. Bukod dito ang alok ay hindi maaaring isama sa iba pang mga diskwento o discount card.